Obsah čísla 12/1974 ročník: 6

Z obsahu čísla 12/1974, ročník 6:

Svazarm k celostátní spartakiádě
Z málo známých kapitol odboje
Pouťové střelnice
Základy vnější balistiky – dráha střely
Celostátní přebor MV
C. M. Spencer – průkopník opakovaček
Mít mladé srdce
První čs. pistole
Střelivo a jeho kvalita
Střelecká spartakiáda v Suchumi
MS brokařů v Bernu

Článek Strana