Obsah čísla 10/1975 ročník: 7

Z obsahu čísla 10/1975, ročník 7:

Mistrovství ČSR 1975
Žertík
Pistole ČZ vzor 50 a 70
Od Atén po Mnichov
Jiskrové fotografie výstřelu
Kapitoly z dějin pražského puškařství
Nové měrové jednotky
Perkusní revolver Colt-Root
Nová koncepce lékařské péče

Článek Strana