Obsah čísla 6/1979 ročník: 11

Z obsahu čísla 6/1979, ročník 11:

Deset nejlepších ve světě
Sportovní kozlice FRANCHI
Pistole pro olympijskou rychlopalbu
Reakční doba střelce a její měření
Vzduchovka a snahy po zvýšení výkonu
Hathajóga
Z nových knih - Lékař sportovním střelcům
Dějiny revolveru
Samočinný terč

Článek Strana