Obsah čísla 3/1985 ročník: 16

Z obsahu čísla 3/1985, ročník 16:

Zbraně osvobození
Velká cena Sokolova
Ošetřování vzduchovek Slavia 631
CSJ 1984 kulové disciplíny
Vyhodnocení celostátní soutěže jednotlivců
Zbrojnice hradu Bítova
K novému zákonu
Pistole můj osud
Novinky z Ferlachu
Zbraně Orientu
O ideové výchově

Článek Strana