Obsah čísla 11/1988 ročník: 19

Z obsahu čísla 11/1988, ročník 19:

Přínos střelců rozvoji Svazarmu
Světový pohár v Moskvě
Mezinárodní závody v MLR
Na prahu sezóny SZBZ
Rýhování
Čs. pěchotní zbraně 1938
Automat Fjodorov a unifikace střeleckých zbraní
Mamlúci
Zlepšováky – Zvukové signály
Slovník střelectví
Od Adama po Zemana – dodatky
Přebor ČSR v kulových disciplínách

Článek Strana