Obsah čísla 9/1988 ročník: 19

Z obsahu čísla 9/1988, ročník 19:

K VIII. sjezdu Svazarmu
Světový pohár v Mnichově
Svazarm a Čs. spartakiáda 1990
Program ARC a perspektíva vývoja palných zbraní 3. generácie
Československé pěchotní zbraně 1938
Čs. předválečné služební pistole
Světový pohár v Suhlu
Od Adama po Zemana – dodatky
Biatlonistky na olympiádu

Článek Strana