Obsah čísla 8/1992 ročník: 23

Z obsahu čísla 8/1992, ročník 23:

Výběr revolveru
Nejen střelným prachem
Combat střelba
Vražda na Severozápadním nádraží
Představujeme časopisy –
   American Rifleman a The Rifleman
Rodina Glocků
Innsbrucký Colt ako revolverová karabína
Česká škola sebeobrany
Bokken
Souboje po „brněnsku“
Reloading
Frommer 1901-1945
Přehled nábojů
Lovecké střelectví
Bodáky Československa
Poklady námořní historie v Porthsmouthu

Článek Strana