Z cest

Zde najdete články z cest po České republice i zahraničí, které ve Střelecké revui již vyšly. Týkají se postřehů a poznatků z muzeí, hradů, zámků, opevnění.

<<<123456789>>>

Ukrajinský, ale ještě před 72 lety slavný polský Lvov – přesněji řečeno jeho podzemí – skrývá tajemství: připomínku nedávné krvavé historie tohoto těžce zkoušeného národa. Je to nenápadná „vlastenecká“ hospoda, nacházející se přímo v samém historickém centru, plná dokumentů, fotek, ale hlavně zbraní a výstroje Ukrajinské povstalecké armády UPA – krutých banderovců…

Autor: redakce
Publikováno: 1.2.2018 10:45:54
Zobrazeno: 15x
Kategorie: Z cest
Rubrika: Zahraničí

V Rusku lze zažít neskutečná dobrodružství a vidět neuvěřitelné věci. Mezi ně patří také nikým nepovolená střelnice na fortu II Suvorova ve Vladivostoku. Přístav Vladivostok, ležící na poloostrově Muravěva Amurského v zálivu Petra Velikého, od svého založení v roce 1860 představoval významný ruský strategický bod na Dálném východě.

Autor: redakce
Publikováno: 1.1.2018 9:48:57
Zobrazeno: 25x
Kategorie: Z cest
Rubrika: Zahraničí

Není všeobecně známo, že předkolumbovské civilizace na severoamerickém kontinentu nestavěly jenom pyramidy, ale vyvíjely i významné fortifikační aktivity. Z hlavních mexických civilizací v tom vynikali zejména Mayové, zatímco například u Aztéků se jednalo o záležitost spíš okrajovou. Mayové ostatně vytvořili ve své době skutečně vyspělou civilizaci, byť spojenou s kultem lidských obětí. Měli vynikající matematické a astronomické vlastnosti, vytvořili si hieroglyfické písmo, ale neznali železo a neznali – nebo alespoň nepoužívali – ani kolo.

Autor: redakce
Publikováno: 1.12.2017 11:16:21
Zobrazeno: 20x
Kategorie: Z cest
Rubrika: Zahraničí

Nedávno na stránkách Střelecké revue představil Petr Blahuš svým všeobecným článkem bývalou rakousko-uherskou pevnost Přemyšl. Jelikož se podařilo ve sbírkách fotoarchivu VÚA-VHA Praha objevit album z této pevnosti z roku 1915 a autor tohoto příspěvku v roce 2012 po 15 letech do Přemyšlu znovu zavítal, naskýtá se příležitost porovnat minulý a současný stav některých obranných článků pevnosti na příkladu fortu XI Duńkowiczki, který byl v bojích v letech 1914–1915 poměrně značně aktivní.

Autor: redakce
Publikováno: 1.11.2017 11:13:14
Zobrazeno: 17x
Kategorie: Z cest
Rubrika: Zahraničí

Koločava, zapadlá obec sevřená v horském údolí ukrajinských Lesních Karpat na samé hranici Podkarpatské Rusi, v sobě skrývá mnohá tajemství. Lidé většinou znají jen místní legendu Nikolu Šuhaje. Pro našince – fandy do armád, výzbroje a fortifikací – je zajímavější, že zde bylo nedávno otevřeno malé openmuzeum s památníkem Ukrajinců z Koločavy, padlých jak v řadách sovětské armády, tak i v mírových misích ukrajinského vojska.

Autor: redakce
Publikováno: 1.10.2017 11:10:04
Zobrazeno: 26x
Kategorie: Z cest
Rubrika: Zahraničí

Jméno Strašice určitě připomene mnoha odrostlejším i už delší čas odrostlým klukům jejich vojenská léta. V obci totiž byla obrovská kasárna, dokonce hned se dvěma posádkami – dělostřelců a tankistů. Armádou opuštěný a vyklizený areál se postupně začíná využívat k různým civilnějším účelům. Příkladem může být bývalá velitelská vila a sousední zachovaná dřevěná ubytovna, ve kterých se usídlilo strašické Muzeum Středních Brd, přesněji „Areál zážitkové a poznávací turistiky Střední Podbrdsko Strašice“.

Autor: redakce
Publikováno: 1.9.2017 11:07:27
Zobrazeno: 21x
Kategorie: Z cest
Rubrika: Česká republika

V posledních letech jsem se při psaní odborných článků několikrát dostal do situace bořitele mýtů a doufal jsem, že se mi některé tradované omyly podařilo konečně vykořenit. Zřejmě se však tyto články nedostaly k jiným autorům, nebo byla moje nová zjištění tak překvapivá, že jim zkrátka nikdo nevěřil, a tradiční omyly jsou uváděny i nadále, plně v duchu toho, že stokrát zopakovaná lež se stává pravdou.

Autor: redakce
Publikováno: 1.8.2017 11:03:38
Zobrazeno: 31x
Kategorie: Z cest
Rubrika: Česká republika

O možnostech návštěvy několika zajímavostí bývalé rakousko-uherské pevnosti Krakov včetně střelnice ve fortu 45 Zielonki informoval čtenáře Střelecké revue naposledy krátký příspěvek v č. 10/2010. Po dvouletém odstupu bychom rádi informovali o rekonstrukci dělostřeleckého objektu na fortu 49 1/4 Grębalów.

Autor: redakce
Publikováno: 1.7.2017 11:00:39
Zobrazeno: 31x
Kategorie: Z cest
Rubrika: Zahraničí

Díky iniciativě Technického muzea v Brně, Klubu vojenské historie Brno, obce Šatov a firmy Znovín Znojmo byl vybudován Areál čs. opevnění Šatov. V něm bylo zpřístupněno několik pevnostních objektů a zřízena naučná stezka. Obec Šatov je obklopena značným počtem pevnostních objektů včetně tří ze šesti pěchotních srubů, vybudovaných v roce 1938 na jižní Moravě. Zpřístupněn je pěchotní srub MJ-S 3 „Zahrada“.

Autor: redakce
Publikováno: 1.6.2017 10:54:03
Zobrazeno: 33x
Kategorie: Z cest
Rubrika: Česká republika

Rozhovor s plk. Mgr. Alešem Knížkem
Jak naši čtenáři dobře vědí, Střelecká revue je oficiálním tiskovým partnerem Vojenského
historického ústavu Praha. Kořeny této tradice začínají u samotných počátků našeho časopisu.
Díky tomu se na stránkách Střelecké revue můžete pravidelně setkávat s články o předmětech
ze sbírek Vojenského historického ústavu, s informacemi o četných výstavách a akcích, které
tato instituce pořádá, – a také s rozhovory s čelními pracovníky ústavu.

Autor: redakce
Publikováno: 1.5.2017 10:50:38
Zobrazeno: 28x
Kategorie: Z cest
Rubrika: Česká republika

Východní Prusko je ráj pro milovníky vojenské historie, hustota zdejších opevněných linií nemá v Evropě příliš konkurence. Oblast byla už ve středověku několikrát svědkem polsko-křižáckých válek, ale těmi se teď zabývat nebudeme. V krvavých řežích se tu však bojovalo i během první a druhé světové války. Stopy po nich najdeme prakticky na každém kroku.

Autor: redakce
Publikováno: 1.4.2017 10:48:12
Zobrazeno: 40x
Kategorie: Z cest
Rubrika: Zahraničí

Poručík Pravoslav Lyska z Roudnice nad Labem stál onoho časného rána na vršku okopu na vnějším perimetru jedné z tvrzí největší rakouské pevnosti Przemyśl a pozoroval pozice ruských obléhatelů. Začínal 181. den obklíčení pevnosti. Najednou si všiml série záblesků na obzoru a kolem začaly dopadat granáty menších ráží.

Autor: redakce
Publikováno: 1.3.2017 10:43:24
Zobrazeno: 0x
Kategorie: Z cest
Rubrika: Zahraničí

Vojenský historický ústav na počátku roku 2012 vystavil malou část svých přírůstků z roku 2011. Našli jste je ve třech vitrínách vpravo od vchodu do výstavních prostor Armádního muzea na Žižkově.

Autor: redakce
Publikováno: 1.2.2017 10:39:37
Zobrazeno: 43x
Kategorie: Z cest
Rubrika: Česká republika

Úzká a dlouhá kosa polského poloostrova Hel vybíhá jako prst daleko do Baltského moře. Reliéfem, přírodou i historií se jedná o jedno z nejzajímavějších a nejcennějších míst celého jižního Pobaltí. Zvlášť velký význam má pro Polsko, protože právě zde v roce 1939 kladly polská armáda a polské námořnictvo nejdéle odpor německé agresi.

Autor: redakce
Publikováno: 1.12.2016 11:39:01
Zobrazeno: 47x
Kategorie: Z cest
Rubrika: Zahraničí

Čtenáři Střelecké revue se mohli v č. 1/2011 seznámit s Národním leteckým a kosmickým muzeem v centru Washingtonu. Vzhledem k jeho omezené kapacitě bylo nutné získat další prostory pro restaurování strojů. Potřebnou plochu se podařilo v 90. letech zajistit v Chantilly nedaleko od Dullesova mezinárodního letiště ve Washingtonu.

Autor: redakce
Publikováno: 1.11.2016 11:36:19
Zobrazeno: 35x
Kategorie: Z cest
Rubrika: Zahraničí
<<<123456789>>>