Z cest

Zde najdete články z cest po České republice i zahraničí, které ve Střelecké revui již vyšly. Týkají se postřehů a poznatků z muzeí, hradů, zámků, opevnění.

<<<123456789>>>

Jméno Strašice určitě připomene mnoha odrostlejším i už delší čas odrostlým klukům jejich vojenská léta. V obci totiž byla obrovská kasárna, dokonce hned se dvěma posádkami – dělostřelců a tankistů. Armádou opuštěný a vyklizený areál se postupně začíná využívat k různým civilnějším účelům. Příkladem může být bývalá velitelská vila a sousední zachovaná dřevěná ubytovna, ve kterých se usídlilo strašické Muzeum Středních Brd, přesněji „Areál zážitkové a poznávací turistiky Střední Podbrdsko Strašice“.

Autor: redakce
Publikováno: 1.9.2017 11:07:27
Zobrazeno: 16x
Kategorie: Z cest
Rubrika: Česká republika

V posledních letech jsem se při psaní odborných článků několikrát dostal do situace bořitele mýtů a doufal jsem, že se mi některé tradované omyly podařilo konečně vykořenit. Zřejmě se však tyto články nedostaly k jiným autorům, nebo byla moje nová zjištění tak překvapivá, že jim zkrátka nikdo nevěřil, a tradiční omyly jsou uváděny i nadále, plně v duchu toho, že stokrát zopakovaná lež se stává pravdou.

Autor: redakce
Publikováno: 1.8.2017 11:03:38
Zobrazeno: 28x
Kategorie: Z cest
Rubrika: Česká republika

O možnostech návštěvy několika zajímavostí bývalé rakousko-uherské pevnosti Krakov včetně střelnice ve fortu 45 Zielonki informoval čtenáře Střelecké revue naposledy krátký příspěvek v č. 10/2010. Po dvouletém odstupu bychom rádi informovali o rekonstrukci dělostřeleckého objektu na fortu 49 1/4 Grębalów.

Autor: redakce
Publikováno: 1.7.2017 11:00:39
Zobrazeno: 21x
Kategorie: Z cest
Rubrika: Zahraničí

Díky iniciativě Technického muzea v Brně, Klubu vojenské historie Brno, obce Šatov a firmy Znovín Znojmo byl vybudován Areál čs. opevnění Šatov. V něm bylo zpřístupněno několik pevnostních objektů a zřízena naučná stezka. Obec Šatov je obklopena značným počtem pevnostních objektů včetně tří ze šesti pěchotních srubů, vybudovaných v roce 1938 na jižní Moravě. Zpřístupněn je pěchotní srub MJ-S 3 „Zahrada“.

Autor: redakce
Publikováno: 1.6.2017 10:54:03
Zobrazeno: 26x
Kategorie: Z cest
Rubrika: Česká republika

Rozhovor s plk. Mgr. Alešem Knížkem
Jak naši čtenáři dobře vědí, Střelecká revue je oficiálním tiskovým partnerem Vojenského
historického ústavu Praha. Kořeny této tradice začínají u samotných počátků našeho časopisu.
Díky tomu se na stránkách Střelecké revue můžete pravidelně setkávat s články o předmětech
ze sbírek Vojenského historického ústavu, s informacemi o četných výstavách a akcích, které
tato instituce pořádá, – a také s rozhovory s čelními pracovníky ústavu.

Autor: redakce
Publikováno: 1.5.2017 10:50:38
Zobrazeno: 26x
Kategorie: Z cest
Rubrika: Česká republika

Východní Prusko je ráj pro milovníky vojenské historie, hustota zdejších opevněných linií nemá v Evropě příliš konkurence. Oblast byla už ve středověku několikrát svědkem polsko-křižáckých válek, ale těmi se teď zabývat nebudeme. V krvavých řežích se tu však bojovalo i během první a druhé světové války. Stopy po nich najdeme prakticky na každém kroku.

Autor: redakce
Publikováno: 1.4.2017 10:48:12
Zobrazeno: 34x
Kategorie: Z cest
Rubrika: Zahraničí

Poručík Pravoslav Lyska z Roudnice nad Labem stál onoho časného rána na vršku okopu na vnějším perimetru jedné z tvrzí největší rakouské pevnosti Przemyśl a pozoroval pozice ruských obléhatelů. Začínal 181. den obklíčení pevnosti. Najednou si všiml série záblesků na obzoru a kolem začaly dopadat granáty menších ráží.

Autor: redakce
Publikováno: 1.3.2017 10:43:24
Zobrazeno: 0x
Kategorie: Z cest
Rubrika: Zahraničí

Vojenský historický ústav na počátku roku 2012 vystavil malou část svých přírůstků z roku 2011. Našli jste je ve třech vitrínách vpravo od vchodu do výstavních prostor Armádního muzea na Žižkově.

Autor: redakce
Publikováno: 1.2.2017 10:39:37
Zobrazeno: 38x
Kategorie: Z cest
Rubrika: Česká republika

Úzká a dlouhá kosa polského poloostrova Hel vybíhá jako prst daleko do Baltského moře. Reliéfem, přírodou i historií se jedná o jedno z nejzajímavějších a nejcennějších míst celého jižního Pobaltí. Zvlášť velký význam má pro Polsko, protože právě zde v roce 1939 kladly polská armáda a polské námořnictvo nejdéle odpor německé agresi.

Autor: redakce
Publikováno: 1.12.2016 11:39:01
Zobrazeno: 32x
Kategorie: Z cest
Rubrika: Zahraničí

Čtenáři Střelecké revue se mohli v č. 1/2011 seznámit s Národním leteckým a kosmickým muzeem v centru Washingtonu. Vzhledem k jeho omezené kapacitě bylo nutné získat další prostory pro restaurování strojů. Potřebnou plochu se podařilo v 90. letech zajistit v Chantilly nedaleko od Dullesova mezinárodního letiště ve Washingtonu.

Autor: redakce
Publikováno: 1.11.2016 11:36:19
Zobrazeno: 31x
Kategorie: Z cest
Rubrika: Zahraničí

Jsou muzea, která jsou takříkajíc na ráně, a jsou muzea, která stojí v pozadí mimo hlavní trasy a ve stínu těch, co jsou na výsluní. Při návštěvě muzea zbraní v Suhlu jsme málem přehlédli malý leták, zvoucí k návštěvě vlastivědného muzea v nedalekém městě Zella-Mehlis. Zběžná prohlídka letáku ukázala, že tohle muzeum bude neméně zajímavé, protože tam je část expozice věnována zbraním.

Autor: redakce
Publikováno: 1.10.2016 11:34:01
Zobrazeno: 33x
Kategorie: Z cest
Rubrika: Zahraničí

Při návštěvě centra Washingtonu nelze vynechat Národní letecké a kosmické muzeum (The National Air and Space Museum), které se nachází 600 metrů západně od Kapitolu.

Autor: redakce
Publikováno: 1.9.2016 11:31:20
Zobrazeno: 35x
Kategorie: Z cest
Rubrika: Zahraničí

Je dobré vědět, že i v dnešní době existují také lidé, kteří se snaží o to, aby tady na zemi po nich něco zůstalo. Jedním z nich je JUDr. Oldřich Skalák, který si splnil svůj odvěký sen a v průběhu šesti let vybudoval u Podhořan impozantní sbírku vojenské pozemní techniky z období Varšavské smlouvy.

Autor: redakce
Publikováno: 1.8.2016 11:29:02
Zobrazeno: 38x
Kategorie: Z cest
Rubrika: Česká republika

Položili jsme několik otázek Ing. Jaroslavu Janouškovi – a kde jinde, než v Muzeu obrněné techniky ve Smržovce u Jablonce nad Nisou. Muzeum vzniklo v roce 1999 v bývalém areálu JZD Lučany na rozmezí obcí Nová ves a Smržovka, a jeho sbírka obrněné techniky má dnes už přes 30 exponátů.

Autor: redakce
Publikováno: 1.7.2016 11:26:36
Zobrazeno: 33x
Kategorie: Z cest
Rubrika: Česká republika

Historický úspěch nedávno zaznamenala Československá obec legionářská (ČsOL). Jejím dobrovolníkům se během badatelské expedice podařilo po více než 80 letech zapomnění a lží objevit v dalekém, byť kdysi „našem” Užhorodě bývalý posádkový hřibitov československé armády, policie, četnictva a finanční stráže. Lokalizovali na něm hroby posledních obránců Republiky Československé z březnových bojů roku 1939.

Autor: redakce
Publikováno: 1.6.2016 11:18:49
Zobrazeno: 29x
Kategorie: Z cest
Rubrika: Zahraničí
<<<123456789>>>