Z cest

Zde najdete články z cest po České republice i zahraničí, které ve Střelecké revui již vyšly. Týkají se postřehů a poznatků z muzeí, hradů, zámků, opevnění.

<<<123456789>>>

Blyskawica
V letošní nabídce CK Praděd Inter a Klubu cestovatelů Střelecké revue byl také zájezd do Polska: návštěva Hitlerova Vlčího doupěte, Westerplatte, vojenských muzeí... A také legendárního terpédoborce Blyskawica, jednoho ze symbolů polské účasti v druhé světové válce, zakotveného v gdyňském přístavu.

Autor: redakce
Publikováno: 30.6.2010 12:46:01
Zobrazeno: 155x
Kategorie: Z cest
Rubrika: Zahraničí

Tankové muzeum v Axvallu
Jeden ze zájezdů pořádaných cestovní kanceláří Praděd a Klubem cestovatelů Střelecké revue směřoval loni do skandinávských zemí. Jak je u těchto zájezdů zvykem, byl zvolen program, který vyhovoval širokému okruhu zájmů milovníků vojenské techniky a historie.

Autor: redakce
Publikováno: 17.6.2010 12:40:44
Zobrazeno: 254x
Kategorie: Z cest
Rubrika: Zahraničí

Rastatt
Vojensko-historické muzeum na zámku v německém městě Rastattu poblíž francouzských hranic prý spravuje téměř osmdesátitisícový fond exponátů. Možná je to pravda, zvlášť když se jednotlivě započítá každý z 15 000 cínových vojáčků, z nichž 6000 tvoří vystavené dioráma bitvy u Slankamenu na Dunaji.

Autor: redakce
Publikováno: 21.5.2010 12:35:16
Zobrazeno: 158x
Kategorie: Z cest
Rubrika: Zahraničí

Letecká muzea v Itálii
Zájmová oblast účastníků vojensko-historických zájezdů pořádaných cestovní kanceláří Praděd Inter a Klubem cestovatelů Střelecké revue je velmi široká. Vzhledem k tomu, že značná část účastníků se zajímá o letectvo, byla do zájezdu po vojenských památkách Itálie zařazena návštěva tří leteckých muzeí.

Autor: redakce
Publikováno: 14.5.2010 12:31:45
Zobrazeno: 205x
Kategorie: Z cest
Rubrika: Zahraničí

Námořní muzeum v La Spezia
Návštěva námořního muzea je pro nás suchozemce nevšedním zážitkem. V La Spezia, městě, které je i v současnosti základnou italského vojenského námořnictva, v budově bývalého arzenálu sídlí zajímavé muzeum.

Autor: redakce
Publikováno: 7.5.2010 12:28:04
Zobrazeno: 191x
Kategorie: Z cest
Rubrika: Zahraničí

Alpini v muzeu
Oblast Trentina představovala již od antických dob strategické území. Údolí Adiže tvoří přirozenou spojnici mezi horskými přechody na severu a rovinami Středomoří na jihu. Hlavní město tohoto území Trento bylo dalším z cílů výpravy za vojenskými pamětihodnostmi Itálie.

Autor: redakce
Publikováno: 30.4.2010 12:23:18
Zobrazeno: 147x
Kategorie: Z cest
Rubrika: Zahraničí

Market Garden
Na sklonku léta roku 1944 sílí u spojenců přesvědčení, že stačí zasadit německé armádě mohutný úder, jenž způsobí zhroucení západní fronty. Tohoto úderu však nejsou spojenci v důsledku zásobovací krize schopni.

Autor: redakce
Publikováno: 25.4.2010 14:55:08
Zobrazeno: 138x
Kategorie: Z cest
Rubrika: Zahraničí

Legermuseum v Delftu
Delft je starobylé město s typickou holandskou architekturou posazenou v rozvětvené síti kanálů a průplavů. Zdejší Královské vojenské muzeum nám přiblížilo bohaté vojenské dějiny této země.

Autor: redakce
Publikováno: 20.4.2010 14:39:50
Zobrazeno: 109x
Kategorie: Z cest
Rubrika: Zahraničí

Dolomity
Poslední zájezd pořádaný cestovní kanceláří Praděd v roce 2002 směřoval k vojenským památkám a muzeím Itálie. Na cestě do Trenta, jež bylo naším prvním cílem, projíždíme jedinečnou krajinnou oblastí Dolomit, která byla v průběhu první světové války místem těžkých bojů.

Autor: redakce
Publikováno: 16.4.2010 14:34:54
Zobrazeno: 124x
Kategorie: Z cest
Rubrika: Zahraničí

Brusel
Jedním z cílů na cestách s Klubem čtenářů Střelecké revue byl Brusel, respektive tamní Královské muzeum armády a vojenské historie. Byla-li sbírka v Koblenci ukázkou vysoce funkčních, víceméně neestetických válečných strojů, sbírky v Bruselu potěší každého milovníka starožitností.

Autor: redakce
Publikováno: 16.3.2010 12:59:42
Zobrazeno: 121x
Kategorie: Z cest
Rubrika: Zahraničí

Ardeny
Na podzim roku 1944 měl Hitler jeden ze svých záchvatů „prozřetelnosti“. Stačí rozhodný úder a nesourodá koalice spojenců se rozloží, Německo získá výhodnější podmínky k sjednání separátního míru a uvolněné jednotky pomohou zničit sovětský „parní válec“. Úder bude veden silou dvou pancéřových armád směrem k Maase a dále až k Antverpám.

Autor: redakce
Publikováno: 16.3.2010 12:53:46
Zobrazeno: 180x
Kategorie: Z cest
Rubrika: Zahraničí

Německé námořní muzeum ve Wilhelmshavenu
Konec války znamenal i definitivní zánik německého válečného námořnictva. Podobně, jak tomu bylo v případě Versailleská smlouvy, která po první světové válce zakázala Německu vlastnit ponorky a silně omezila německou námořní moc, i po druhé světové válce demilitarizované Německo nemělo již nikdy v budoucnu ohrozit bezpečnost světových moří.

Autor: redakce
Publikováno: 15.1.2010 13:55:35
Zobrazeno: 309x
Kategorie: Z cest
Rubrika: Zahraničí

Muzeum námořní pěchoty
V části rozsáhlého komplexu budov na předměstí Portsmouthu je umístěno muzeum britské královské námořní pěchoty. Vstupní hala je řešena jako obrovská zvětšenina vojenského bubnu, v jehož útrobách se nachází kinosál.

Autor: redakce
Publikováno: 15.1.2010 13:49:15
Zobrazeno: 156x
Kategorie: Z cest
Rubrika: Zahraničí

HMS Victory
Roku 1758 rozhodla britská admiralita posílit loďstvo dvanácti novými řadovými loďmi 1. třídy. V červenci 1759 byl v Chathamském doku č. 2 položen kýl a na dva tisíce statných dubů (což představovalo les o rozloze 100 akrů) se zvolna měnilo v bitevní loď. Po dokončení činila délka lodi 227 stop, šířka 51 stop a 10 palců a výtlak dosahoval 3600 t.

Autor: redakce
Publikováno: 15.1.2010 13:44:47
Zobrazeno: 163x
Kategorie: Z cest
Rubrika: Zahraničí

Ponorkové muzeum v Gosportu
Okolí anglického přístavního města Portsmouth i město samé nabízí milovníkům vojenské techniky a historie řadu zážitků. Vedle několika pevností to jsou vojenská a námořní muzea s řadou unikátních exponátů, z nichž jedno - v Gosportu - mapuje dějiny a slávu britského ponorkového loďstva.

Autor: redakce
Publikováno: 15.1.2010 13:39:32
Zobrazeno: 240x
Kategorie: Z cest
Rubrika: Zahraničí
<<<123456789>>>