Otevřený dopis vládě České republiky

Otevřený dopis primárně určený Vládě České republiky a poslancům a senátorům Parlamentu České republiky

Věc: Bruselská paranoia.

Úvodem mi dovolte se představit: Jiří Kunc narozen 30. 4. 1949, což svědčí o skutečnosti, že jsem půl života budoval socialismus a půl kapitalismus. Ale jedna hodnota byla u mne na nejvyšším stupni žebříčku hodnot po celou dobu. A to obyčejná malá lidská svoboda. Čím více bylo této lidské svobody, tím jsem byl spokojenější. Za minulých komunistů této výsady příliš nebylo a v dnech dnešních mizí jedna po druhé. Přes veškeré jsem se angažoval.

Před devatenácti léty jsem navštívil tehdejšího náčelníka generálního štábu generála Šedivého s knihou o Československé národní gardě a námětem o vytvoření záložních sborů AČR na základě dobrovolnosti občanu s odůvodněním:

a) Globalizací světa se budou globalizovat rizika.
b) Občan má právo podílet se na své bezpečnosti.
c) Pokud nedáme možnost militantním jedincům možnost kontrolované realizace, může to být v ojedinělých případech společensky až nebezpečné.

Díky prozřetelnosti generála Šedivého a s velkou nelibostí mnohých armádních činitelů byl námět přepracován v projekt a já se podílel devatenáct let na jeho realizaci, i název Aktivní záloha AČR je z mojí hlavy. Jako sportovní střelec jsem se snažil o nábor na střelnicích ve vojenskohistorických klubech a občanských sdruženích s branným programem atd. Převážnou cílovou skupinou pro tuto činnost, byli držitelé zbrojního průkazu, nebo zbrojního oprávnění a to pro tyto skutečnosti:

a) Držitel zbrojního průkazu je netrestaný.
b) Držitel zbrojního průkazu je zdravotně způsobilý.
c) Držitel zbrojního průkazu je občansky způsobilý.
d) Držitel zbrojního průkazu je svou inteligencí schopen složit náročnou zkoušku pro získání zbrojního průkazu.

Výše uvedenou lustraci za mě vykonaly složky státu, tím že vydaly zbrojní průkaz. Později jsem tento systém používal i jako podnikatel, když jsem vybíral nového zaměstnance a všem ho můžu doporučit.
A právě tato nemalá skupina neproblémových občanů se stala trnem v oku bruselským byrokratům, odtrženým od reality, žijících v jakési bublině. S humorem jsem přijímal nařízení o normalizaci zakřivení okurek a šišatosti citronů a jiná nařízení, jež jsem zařadil do složky drahé hovadiny. Ale pozor nyní jde o malou lidskou (velkou) svobodu a končí humor.
Dlouho jsem přemýšlel o důvodech. Prý boj s terorismem? Prý, aby se zbraně nedostaly ke zločincům? Nemáme bohužel v našich zaplevelených zákonech, ve kterých se těžko vyznávají právníci a už vůbec ne občan, mnoho opravdu dobrých zákonů, ale zákon o zbraních a střelivu nám můžou mnozí bruselští chytří závidět.

Tak jsem přemýšlel, o co jim jde. A došel jsem k názoru, že bruselská elita se začala vážně bát svých vlastních občanů. A to považuji za vážnou výstrahu. Konání některých bruselských institucí je kontraproduktivní až destrukční pro Evropu samotnou.

Jste tam kde jste díky nám a za nás, to není malý závazek. Střelecká obec nejsou jen sportovci, myslivci, sběratelé ale i rekreační střelci.
Někdo jde trávit volno do nákupního střediska, někdo na golfu či na stranickém sjezdu a někdo s rodinou na střelnici. Ano střelectví je součást české kultury.
Jsme známý ve světě konstruktéry, puškaři, průmyslem výroby zbraní. Nikomu tento kulturní odkaz nevnucujeme, ale s určitostí si nenecháme také proti naší vůli vnucovat nepodložená nařízení k likvidaci malých (velkých) svobod. Nebo si snad bruselské úřednictvo myslí, že někdo vícerané zásobníky dobrovolně odevzdá? Máme za sebou dvě zbraňové amnestie, ze kterých se mnozí poučili. Zamýšlené změny pravidel budou vést k dalšímu nekontrolovanému a nelegálnímu obchodu s tímto materiálem, což by se nekompetentním politikům v bruselské bublině jediné povedlo. Ptám se, kde končí hloupost a začíná záměr?
Úmyslně se nezmiňuji o branných a případně obraných důvodech zachování současného stavu, od toho jsou povolanější a ti už své řekli. A tyto otázky se stávají aktuálními až v situaci, kdy už není malých (velkých) svobod, jak to ve světě denně vidíme.
Proto jsou malé (velké) svobody důležité.
Střelecká veřejnost se odhaduje včetně příznivců a rodinných příslušníku na 500 000 občanů.
Střelecká veřejnost bude bedlivě sledovat vaše konání k výše uvedenému a věřte, že již v letošním roce máme vzácnou možnost, bohužel jedinou, vás oznámkovat a Bohu dík reparát není možný.

V dokonalé úctě Jiří Kunc

Autor: redakce, Jiří Kunc
Publikováno: 7.3.2017 13:46:11
Kategorie: Novinky
Zobrazeno: 127x