Demokracie vyžaduje občanskou zralost

Tento článek se bohužel nedostal do tisku dřív, než ve Švýcarsku proběhlo závazné referendum o přijetí evropské směrnice o zbraních. Švýcarští občané bohužel podlehli tvrzení, že by se museli rozloučit se Schengenem, a významnou většinou hlasovali pro přijetí směrnice.

Dipl. Ing. agr. FH, plukovník Werner Salzmann
(*1962), národní rada, člen SVP, je jedním z vedoucích švýcarských politiků. Navzdory přeplněnému dennímu programu našel v agendě místo pro rozhovor se Střeleckou revuí. Jeho motto zní: „Být čestný.“

Pane Salzmanne, mohl byste v krátkosti našim čtenářům objasnit váš úřad a jeho úkoly?
Jsem Národní radní za SVP – Švýcarskou lidovou stranu – kantonu Bern a prezident bezpečnostně-politické komise Národní rady. V dalších funkcích jsem prezident Bernského střeleckého sportovního svazu a prezident SVP kantonu Bern. Jsem oponentem směrnice EU o zbraních a v přední linii proti ní bojuji.

Jste také daňový expert a jsou vám známy výdaje státu. V tisku bylo uvedeno, že švýcarské armádě je ze státního rozpočtu ročně přiděleno 5 miliard CHF. Je tato částka určena jen na nákup nových zbraní, munice a technologií, nebo jsou v ní také zahrnuty výdaje na platy, údržbu pevností, spotřebu energií apod.?
Zmíněných pět miliard je na veškeré armádní výdaje a rozpočet je veřejně dostupný.

Různá uskupení tvrdí, že neutrální Švýcarsko nepotřebuje ani armádu, ani průmysl vyrábějící zbraně. Například GSoA – společnost Švýcarsko bez armády – zveřejňuje návody, jak se vyhnout povinné vojenské službě. Jedná se o naivitu, nebo o politicky cíleně subverzivní činnost?

Tato uskupení si dala jako cíl odstranění armády. Jejich ideologie o světě žijícím v absolutním míru hraničí s naivitou.

Švýcarsko má s EU různé bilaterální smlouvy a některé její směrnice a nařízení převzalo, přestože značně nerado. Ale například společnost ProTell zastupující střelce není srozuměna s požadavky na zpřísnění zákona o zbraních a zorganizovala referendum, jehož důsledek bude lidové hlasování. Jestliže se občané rozhodnou zpřísnění zákona odmítnout, jak by to mohlo ovlivnit Schengenskou dohodu nebo švýcarský dovoz a vývoz zboží?
Z mého hlediska nebude mít odmítnutí žádné následky. Státy, které ratifikovaly Schengenskou dohodu, nemají zájem jednu zemi uprostřed Evropy orazítkovat bílou barvou a zrušit výměnu dat SIS (Schengen Information System). Tím by se laťka cíle – snahy EU omezit teroristické akce – naopak značně zvýšila. Kromě toho, EU nemá zájem, aby se víc než 300 000 přeshraničních pracovních sil, které každodenně přecházejí švýcarské hranice, opět pravidelně kontrolovalo.

Jean-Claude Juncker řekl: Tvrdě jsme bojovali za ctižádostivé řešení terorismu s legálně drženými palnými zbraněmi. Přirozeně jsme ale chtěli jít ještě dále... Má evropská vláda pocit, že má mandát negativně ovlivňovat suverenitu Švýcarska a jeho zákony? Co tomu říkají vaši voliči?

Výrok pana Junckera jasně oznamuje, co EU chce. Chce soukromé vlastnictví zbraní zcela zakázat a autokraticky se vměšuje do vnitřní politiky členských států. Tím je ohrožena i suverenita Švýcarska, neboť ve skutečnosti je napadeno. A to není přijatelné.

Jste také člen a prezident Bernského střeleckého sportovního svazu čili sportovní střelec. Jaké vlastníte zbraně?
Švýcarské útočné pušky Stgw 90 a Stgw 57, karabiny model 11 a 31.

V případě, že byste vy nebo vaši rodinní příslušníci byli napadeni, bránil byste sebe a rodinu palnou zbraní?
To je otázka, kterou bych řešil až v konkrétním případě, který se doufám nestane...

Ve vaší společenské funkci jako politik máte často veřejné proslovy. Doprovázejí vás bodygárdi?
Ne, to není ve Švýcarsku obvyklé.

Co byste rád vzkázal čtenářům SR?
Bezpečnost je vnitropolitická záležitost všeobecného zájmu. Předpisy z EU, jako je nová směrnice o zbraních, kterou se nic nezíská – jelikož k teroristickým akcím jsou používány ilegální zbraně – a je namířena proti tradicím členských států, jednoduše nesmějí být těmito státy uznány. Spolupráce ano – ta je dobrá, ovšem nesmí vést ke vzdání se vlastní identity.

Jménem čtenářů SR Vám děkuji za vstřícnost.

Autor: redakce, Stano R. Kříž
Publikováno: 5.6.2019 10:29:02
Kategorie: Právě vyšlo
Zobrazeno: 300x