Nouzový stav a elektronická administrativa

Nouzový stav změnil mnohé také pro držitele zbraní a některé změny budou přetrvávat i po jeho zrušení. 

Zmeškané lhůty a platnost oprávnění

Pokud jste během nouzového stavu nemohli splnit nějakou povinnost, kterou vám zákon o zbraních ukládá, například registraci zabraně nebo dodání posudku zdravotní způsobilosti, učiňte tak, jakmile to bude možné. Podle správního řádu lze zmeškání lhůty prominout, pokud k němu došlo ze závažných důvodů a povinnost byla splněna do 15 dnů od chvíle, kdy tyto důvody pominuly. Ministerstvo vnitra k této věci vydalo stanovisko, podle kterého má policie tímto způsobem vždy řešit všechna zmeškání lhůt během nouzového stavu. Není třeba podávat žádost podle správního řádu ani uvádět důvod zmeškání (který je ostatně zřejmý). Pokud jste tedy během nouzového stavu nesplnili nějakou povinnost, kterou vám zákon o zbraních ukládá, splňte ji do 15 dnů od skončení nouzového stavu a zmeškání lhůty vám bude automaticky prominuto. Výjimkou z tohoto pravidla je povinnost podnikatele vést evidenci v Centrálním registru zbraní – ta se vede přes internet, takže na ni uzavření úřadů ani omezení pohybu nemá vliv. 

Podle stanoviska Ministerstva vnitra se po dobu trvání nouzového stavu přerušují i lhůty pro vypršení oprávnění. Platnost všech zbrojních průkazů se tím prodlužuje o dobu trvání nouzového stavu; nemůže se tedy stát, že někomu během nouzového stavu vyprší platnost zbrojního průkazu. Totéž platí pro tzv. nákupní povolení, která byla vydána před vyhlášením nouzového stavu a v době jeho vyhlášení byla ještě v platnosti – i jejich platnost se prodlužuje o dobu trvání nouzového stavu. Nákupním povolením vydaným během nouzového stavu se jejich roční lhůta platnosti začne počítat od konce nouzového stavu (je samozřejmě možné je využít i dřív). 

 

Elektronická administrativa
I po otevření přepážek na úřadech po odvolání nouzového stavu je vhodnější podávat a řešit žádosti přes elektronickou komunikaci, a občas je to i rychlejší a pohodlnější.
Jedna z nejčastějších záležitostí, kterou držitel zbraně řeší s odborem zbraní a střeliva, je žádost o vydání povolení k nabytí, držení a nošení zbraně kategorie B, alias nákupní povolení. To je zrovna jedna z věcí, které jdou vyřídit přes internet od začátku až do konce. Podmínkou však je, že musíte mít datovou schránku nebo e-mail s elektronickým podpisem (po dobu nouzového stavu sice policie přijímala i žádosti bez elektronického podpisu).
První krok je stáhnout si ze stránek ministerstva vnitra elektronický formulář a vyplnit jej. Dole doporučujeme v kolonce V případě kladného vyřízení žádosti se vzdávám práva na odvolání zaškrtnout ANO, protože jinak začne i kladně vyřízená žádost platit teprve tehdy, až uplyne patnáctidenní lhůta na odvolání. Poté žádost pošlete datovou schránkou nebo e-mailem na příslušný odbor zbraní a střeliva (identifikátor datové schránky a e-mail na něj najdete na www.policie.cz pod záložkou Kontakty). Odbor vás poté kontaktuje a sdělí vám číslo účtu a další platební údaje, potřebné k zaplacení správního poplatku převodem na účet. Jakmile platba dorazí, odbor vaši žádost zpracuje a nákupní povolení vám pošle jako soubor ve formátu pdf do vaší datové schránky nebo e-mailu. 
Možnosti využití elektronického nákupního povolení jsou ještě širší, protože vydané povolení už nemusí být přeposíláno prodejci datovou schránkou nebo e-mailem s elektronickým podpisem – stačí obyčejný e-mail. Ten soubor má totiž vlastní elektronický podpis, takže i kdybyste ho prodejci poslali z adresy franta1@gmail.com, příjemce si může přímo v nákupním povolení ověřit, že ho vydal příslušný odbor PČR. Podnikatel v oboru zbraní a střeliva kromě toho údaje na nákupním povolení zadává do Centrálního registru zbraní, který automaticky ověřuje, jestli to povolení opravdu existuje. Pokud tedy prodejce o své vůli netrvá na tom, že chce vidět papír s razítkem a podpisem, zákon to od vás nevyžaduje. 
Druhá typická situace, kterou lze řešit elektronicky, je registrace zbraně. Postup je stejný se dvěma rozdíly. Za prvé, časem vás policie zřejmě stejně vyzve, abyste jim tu zbraň přinesli ukázat. Za druhé, průkaz zbraně vám policie nepošle do mailu ani datovky, protože je to fyzická kartička. Může ji ale poslat doporučeným dopisem do vlastních rukou. 
Pro mnoho lidí může být elektronické řešení záležitostí kolem zbraní novou věcí, proto lze na závěr doporučit zlaté pravidlo: pokud si nejste jisti správným postupem, nejlepší je zvednout telefon, na oddělení zbraní a střeliva zavolat a zeptat se.

Elektronická administrativa

I po otevření přepážek na úřadech po odvolání nouzového stavu je vhodnější podávat a řešit žádosti přes elektronickou komunikaci, a občas je to i rychlejší a pohodlnější.

Jedna z nejčastějších záležitostí, kterou držitel zbraně řeší s odborem zbraní a střeliva, je žádost o vydání povolení k nabytí, držení a nošení zbraně kategorie B, alias nákupní povolení. To je zrovna jedna z věcí, které jdou vyřídit přes internet od začátku až do konce. Podmínkou však je, že musíte mít datovou schránku nebo e-mail s elektronickým podpisem (po dobu nouzového stavu sice policie přijímala i žádosti bez elektronického podpisu).

První krok je stáhnout si ze stránek ministerstva vnitra elektronický formulář a vyplnit jej. Dole doporučujeme v kolonce V případě kladného vyřízení žádosti se vzdávám práva na odvolání zaškrtnout ANO, protože jinak začne i kladně vyřízená žádost platit teprve tehdy, až uplyne patnáctidenní lhůta na odvolání. Poté žádost pošlete datovou schránkou nebo e-mailem na příslušný odbor zbraní a střeliva (identifikátor datové schránky a e-mail na něj najdete na www.policie.cz pod záložkou Kontakty). Odbor vás poté kontaktuje a sdělí vám číslo účtu a další platební údaje, potřebné k zaplacení správního poplatku převodem na účet. Jakmile platba dorazí, odbor vaši žádost zpracuje a nákupní povolení vám pošle jako soubor ve formátu pdf do vaší datové schránky nebo e-mailu. 

Možnosti využití elektronického nákupního povolení jsou ještě širší, protože vydané povolení už nemusí být přeposíláno prodejci datovou schránkou nebo e-mailem s elektronickým podpisem – stačí obyčejný e-mail. Ten soubor má totiž vlastní elektronický podpis, takže i kdybyste ho prodejci poslali z adresy franta1@gmail.com, příjemce si může přímo v nákupním povolení ověřit, že ho vydal příslušný odbor PČR. Podnikatel v oboru zbraní a střeliva kromě toho údaje na nákupním povolení zadává do Centrálního registru zbraní, který automaticky ověřuje, jestli to povolení opravdu existuje. Pokud tedy prodejce o své vůli netrvá na tom, že chce vidět papír s razítkem a podpisem, zákon to od vás nevyžaduje. 

Druhá typická situace, kterou lze řešit elektronicky, je registrace zbraně. Postup je stejný se dvěma rozdíly. Za prvé, časem vás policie zřejmě stejně vyzve, abyste jim tu zbraň přinesli ukázat. Za druhé, průkaz zbraně vám policie nepošle do mailu ani datovky, protože je to fyzická kartička. Může ji ale poslat doporučeným dopisem do vlastních rukou. 

Pro mnoho lidí může být elektronické řešení záležitostí kolem zbraní novou věcí, proto lze na závěr doporučit zlaté pravidlo: pokud si nejste jisti správným postupem, nejlepší je zvednout telefon, na oddělení zbraní a střeliva zavolat a zeptat se.

Na konci elektronického dokumentu je elektronické razítko (1). Po kliknutí se objeví údaje o tom, kdo dokument vydal, kdy, a zda byl poté měněn (2).

 

Autor: redakce
Publikováno: 25.4.2020 10:50:22
Kategorie: Právě vyšlo
Zobrazeno: 372x