ZDAŘILÁ AKCE V OŘECHOVĚ

Bojiště je rozryto zákopy, z nichž některé němečtí ženisté ještě dokončují, zatímco jiní kladou miny na cestu, ve směru předpokládaného postupu Sovětů. Vojáci Zbraní SS zaujímají obranné pozice. Vybuchují první dělostřelecké granáty a němečtí civilisté, nesoucí v rancích jen to nejnutnější, prchají ze svých domovů do zázemí, kam ještě nepřišla fronta…
Tak vypadala úvodní scéna bojové ukázky věnované výročí bojů o pobaltské město Narvu koncem zimy 1944, kterou pořádal ARMY PARK v Ořechově u Brna v sobotu 8. února 2020. Boje o strategicky významné město ležící na území dnešního Estonska probíhaly od února až do sklonku léta 1944, kdy se Rudé armádě za cenu ohromných ztrát konečně podařilo vytlačit hitlerovské jednotky a postoupit do Východního Pruska – tedy již na území III. říše.

Volná rekonstrukce bojů mezi jednotkami sovětské a německé armády byla zahájena po 14. hodině. Po počátečním oťukávání, kdy se Němcům vyzbrojeným protitankovou zbraní s charakteristickým názvem Panzerschreck neboli „postrach tanků“, podařilo zlikvidovat sovětský obrněný automobil BA-64, a krátké odmlce, kdy asi obě strany nabíraly dech, se tisíce nadšených diváků staly svědky dynamické bojové ukázky. Sovětské pěchotě, podporované tankem T-34/76, se po tvrdém boji podařilo zlomit nepřátelský odpor, a slavila vítězství. Po téměř hodinu trvajícím „boji“, probíhajícím v rozbahněném terénu bývalého vojenského cvičiště, stovky diváků odměnily bouřlivým potleskem nastoupené jednotky.
Akce se zúčastnilo na 200 členů KVH (klubů vojenské historie) z ČR, Slovenska a dalších zemí. Přestože na bojišti chybělo dělostřelectvo a technika byla zastoupena pouze zmíněnými sovětskými obrněnci (mimochodem, oba typy patřily také k výbavě čs. zahraničních jednotek v Sovětském svazu), na německé straně pak motocyklem BMW s typickým bočním vozíkem a lehkým automobilem Volkswagen KdF 82 Kübelwagen, mohli návštěvníci vidět typy zajímavých uniforem, které měli na sobě někteří členové klubů. Kromě atraktivních strakatých maskáčů Zbraní SS, nebo slušivých šedých kostýmků německých spojařek, to byli například příslušníci sovětských úderných jednotek v ocelových kyrysech, připomínajících atmosféru první světové války.
Přestože bojová ukázka probíhala odpoledne, byly brány areálu ARMY PARKU otevřeny již od 10 hodin. Pod širým nebem zde stojí zajímavé exponáty v podobě techniky bývalé ČSLA z dob studené války. Pro zájemce o vojenskou historii se rovněž nabízel široký výběr militarií na pultech (a rozprostřených celtách) stánků v areálu ARMY PARKU, stejně jako v prostorách nově zřízeného Army Shopu, nacházejícího se před vstupní branou. Bohatý výběr občerstvení poskytovaly stánky i stylově zařízený Army Bar.
Na závěr lze říci, že ačkoli slunečné počasí připomínalo spíš předjaří, než severskou zimu, navázala i tato „zimní bitva“ na dobrou tradici akcí v Ořechově. O jejich popularitě svědčí i fakt, že již krátce po desáté hodině se na přilehlé parkoviště sjelo – podle odhadu pořadatelů – na 50 aut, a další stále přijížděla. Nelze tedy říct nic jiného, než že zimní bitva nazvaná „Narva 1944“ se zdařila, z hlediska diváků i účinkujících.

Členové KVH z Českých Budějovic v uniformách W-SS, se svým „Kübelwagenem“

Autor: redakce, Edgar Pachta
Publikováno: 19.2.2020 9:55:47
Kategorie: Právě vyšlo
Zobrazeno: 34x