Kontakt

Důležité kontakty pro Vás

Měsíčník věnovaný všem druhům především ručních zbraní.
Vychází v rozsahu 100 stran. Cena 77 Kč.

Redakce:
Šéfredaktor:
Mgr. Jan Tetřev

Zástupce šéfredaktora:
Mgr. David Pazdera

Redaktoři:
Ing. Přemysl Liška, Martina Lucká, Marek Bako, Ing. Pavel Beran, Ph.D.

adresa redakce
Olšanská 3, 130 00 Praha 3

tel. : 222 317 804, 222 317 805

e-mail: redakce@streleckarevue.cz

http://www.pvsp.cz

http://www.streleckarevue.cz